Avgör om du kör 32 eller 64 bitars *buntu

Satt på jobbet och försökte ta reda på hur man tar fram om man kör 32 eller 64 bitars Ubuntu. En snabb sökning senare avslöjade kommandot

file /sbin/init

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>