Cygwin och “My documents” i Windows-nätverk

Stötte på ett intressant fenomen när jag försökte få ihop min datormiljö på jobbet. Två datorer har jag, en Ubuntu och en Windows XP. Båda sitter på samma nät och monterar en enhet (Ubuntu) och Mina Dokument (Windows) vid inloggning. Att symlänka enheten i Ubuntu var en barnlek, men på Windows blev det värre. Eftersom Mina Dokument-mappen är en monterad mapp från nätverket blev det inte riktigt rätt att i Cygwin skriva

cd /cygdrive/c/Documents\ and\ Settings/[min användare]/My\ Documents

Däremot lyckades jag ta reda på var någonstans mappen hörde hemma och med lite trial-and-error lyckades jag luska ut att följande fungerar:

cd '\\[Server]\[Share}\[Folder]'

Detta kan man ju sedan med fördel använda för att skapa symlänk av.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>