Flytta alla filer och mappar

Ett sätt att flytta samtliga filer och mappar till mappen ovanför den du står i.

find . -maxdepth 1 -exec mv {} .. ;

Alternativt (med kopieringskommando, som inte flyttar filer)

cp -r ./.* ../charlesdickens/

Alternativt (som är både kort och fungerar finfint i Debian)

mv {*,.*} ..
  1. Vad sägs om: mv -R * ../

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>