Mini(gvim)upptäckt

Idag fick jag lära mig om

:hardcopy

(som rätt och slätt kan förkortas till)

:ha

Vill man inte råka ut för en tragiskt tråkig utskriftsdialog, så kan man rätt och slätt skriva

:ha!

och få ut sakerna på standardskrivaren.

Nu vill jaga bara veta hur man använder detta för att skriva ut en specifik fil utan att behöva öppna den.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>