WordPress-rättigheter

Bök, bök, bök. www-data, grupper, wp-content/uploads, FTP-access, osv… Den här gången skulle jag en gång för alla se till att min WP-installation hade de rättigheter jag ville. Varför? För att jag vill låta min WP-installation uppdatera saker och ting på egen hand utan att fråga efter fruktansvärt frutstrerande FTP-uppgifter (1980, anyone?), plus ge de användare jag […]

MySQL-specifikt

Okej, nu har jag gjort det här tillräckligt sällan och behövt det tillräckligt många gånger (som så mycket annat som kommer läggas till senare) # Lägg till en användare CREATE USER ‘monty’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘some_pass’; # Lägg till rättigheter åt en användare GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘monty’@’localhost’ WITH GRANT OPTION; # Ta bort […]

Ubuntu och Primär/Sekundär-skärmsuppsättning

Satt på jobbet och försökte reda ut hur man får Ubuntu att förstå att en skärm är primär och en är sekundär. Jag försökte med det standardinära Monitor-verktyget som följer med, men det fanns inget sätt att byta mellan skärmarna för att få till en enkel flytt av alla paneler. Jag hittade däremot ett par […]

Få mailto-länkar att öppnas i Google Mail i Chrome i Ubuntu

Lite underligt att detta inte kan skötas genom något smidigare sätt än detta, men det är iallafall tillräckligt smidigt för att praktiskt taget vem som helst ska kunna fixa det själv aptitude install desktop-webmail Klicka på Applications->Internet->Desktop Webmail Sätt Gmail som default Klicka på System->Preferences->Preferred Applications Väl Desktop Webmail som standardprogram

LXDE + Ubuntu (=lubuntu) + Macbook

Har suttit och meckat med en Macbook på en Linux-dist som tidigare varit helt okänd för mig. Jag har visserligen inte haft så mycket Macbook-erfarenhet heller, men jag har ju inte sett det som ett jättestort hinder… Ända tills jag såg att det är rätt stor skillnad på standard-PC-tangentbord och Macbookens. Så jag var tvungen […]

Få Run Application (Alt+F2) att starta ett specifikt program i Lucid Lynx

Jag brottades ett rätt bra tag med det här problemet, det finns ju så många olika sätt att lösa saker och ting i Linux-världen. Mitt problem; Jag ville att ett icke installerbart, java-kompilerat program skulle vara tillgängligt via Run Application Jag ville ändra (eller komplettera) listan över de tillgängliga kommandon som startar ett program i […]