Webformulär-CSS

En sak som jag och min sambo kollade upp som kan vara värt att hålla i minnet; Formulärfält har en del “dolda” egenskaper som har betydelse när man försöker stila till sin sida i CSS. Framförallt är det bordern som kan ge lite oanade effekter; som tex att textfälts högra gräns hamnar utanför en divs […]

Utf8, Utf-8, UTF8, UT-F-jävla-åtta!……

Usch, det är hårresande vad bökigt det kan vara med alfabet. I synnerhet när datorer inte gjordes med alfabet överhelavidavärlden i åtanke. Så därför får man problem. Speciellt när man har med uppemot fyra olika produkter som ska prata samma gemensamma språk med varandra. I mitt fall är det WAMP 2.x och det ständiga jobbet […]