MySQL triggers #1

Om man vill att en kolumn ska uppdateras med en tidsstämpel för tidpunkten vid en UPDATE kan man göra ett av följande om en kolumn för tiddsstämpel redan finns: 1: Kör ALTER TABLE för att anpassa kolumnens DEFAULT-värde: ALTER TABLE `[tabell]` CHANGE `[kolumn]` `[kolumn]` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 2: Skapa en TRIGGER för att hantera […]

Specialtecken i .bat-filer

Det här var en lite klurig nöt att knäcka. Jag använder mig för närvarande av .bat-filer i Windows XP för att köra cURL-kommandon och mappningar av nätverksenheter. “Varför .bat-filer när det nu finns xyzåäö som är så mycket bättre?” kanske ni tänker. För att jag vill och för att det var intressant att lära sig […]

Ändra e-postadress i Messenger

Det här har jag tidigare försökt hitta en lösning på och gått bet praktiskt taget varenda gång; Hur ändrar jag e-postadressen/inloggningskonto till Messenger utan att behöva berätta för alla i min nuvarande kontaktlista att jag gjort just det? Det verkar som Microsoft har lagt märke till att fler än jag haft detta “problem” och byggt […]

Alla Internet Explorers från 1.5 till 8.0

Om man nu jobbar som någon form av utvecklare och planerar att lansera något på Internet, är det rekommenderat att testköra på olika typer av webbläsare. Det finns ett paket med en hel hög versioner av Internet Explorer från 1.5 till 8.0 som kan både underlätta och försvåra testningen (försök tex få din CSS2-kompatibla AJAX-Javascriptade […]

SimCity 4

Ett härligt gammalt spel som innehåller lika många realistiska kopplingar som orealistiska. Skönheten med det här spelet är att man kan spela det i så många utföranden som man själv känner eller kan komma på. Det är visserligen aldrig direkt svårt, men eftersom spelet bygger på att man ska få en hel region med en […]